სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#506; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. N68-ში მდებარე უძრავი ქონების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალურ დირექტორს განხორციელდეს ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა N68-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი 01.14.14.009.052) გასხვისება სამეურვეო საბჭოს სხდომაზე განხილული და მოწონებული პირობებით

დატოვე კომენტარი