სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#501; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ სატელევიზიო პროექტების შესყიდვასთან დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლი შესახებ“ საქართველოს კანონის 30(1) მუხლის “ე“ ქვეპუნქტის თანახმად

დატოვე კომენტარი