სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#500; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33(1) მუხლის და 35 12 (3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით

დატოვე კომენტარი