სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება#499; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2020 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30 (1) მუხლის „გ“ ქვეპუნქტისა და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 2020 წლის 11 დეკემბრის N 2267 სამსახურებრივი ბარათის თანახმად,

ცვლილება შევიდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტში და შესაბამისად, მიღებული იქნეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2020 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი, თანდართული სახით.

დატოვე კომენტარი