სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #491; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N31-ში ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების შესყიდვასთან დაკავშირებით გარიგების დადებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„მაუწყებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30(1)-ე მუხლის „ე“ პუნქტის თანახმად და სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 05.10.2020წ. N 1702 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე,

თანხმობა მიეცეს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N31-ში ახალი შენობის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების შესყიდვასთან დაკავშირებით კანონმდებლობის  ფარგლებში გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლენილკომპანიასთან გააფორმოს შესაბამისი ხელშეკრულება.

 

დატოვე კომენტარი