სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #482; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 32-ე მუხლის 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 პუნქტების თანახმად,

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადდეს ღია კონკურსი წინამდებარე გადაწყვეტილებაზე თანდართული განცხადების შესაბამისად.

2. განცხადება ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ განთავსდეს სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ვებგვერდზე.

დატოვე კომენტარი