სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #437; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მიერ ასაღები სესხის ძირითად პარამეტრებზე შეთანხმების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:  

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 23.10.2018 წლის N4328/03 სამსახურებრივი ბარათის საფუძველზე,

  1. მიეცეს თანხმობა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალურ დირექტორს, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” ტექნიკური გადაიარაღების განხორციელების მიზნით ფინანსური რესურსების მოსაზიდად გააფორმოს შეთანხმება სესხის ძირითად პარამეტრებზე, რომლებიც დანართის სახით თან ერთვის წინამდებარე გადაწყვეტილებას.
  2. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე გადაწყვეტილების დანართი შეიცავს კომერციული საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას, ის არ ექვემდებარება გასაჯაროებას.

 

დატოვე კომენტარი