სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #434; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად,

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარედ სამი წლის ვადით არჩეულ იქნას ქ-ნი ირინა ფუტკარაძე (პირადი ნომერი: 01011017021)
  2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ სამი წლის ვადით არჩეულ იქნას ქ-ნი იზაბელა ოსიპოვა (პირადი ნომერი: 01002008731)
დატოვე კომენტარი