სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #411; სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანისა და 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტის მიღების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის 23.03.2018წ. #1226/03 სამსახურებრივი ბარათი;

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის კორექტირებული ბიუჯეტი.

დატოვე კომენტარი