სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #403; საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

„მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 33 (1) მუხლის და 35 12 (3) მუხლის თანახმად, დამტკიცდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2018 წლის ბიუჯეტი თანდართული სახით

დანართი:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2018 წლის ბიუჯეტი;
2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2018 წლის ბიუჯეტი

დატოვე კომენტარი