სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს გადაწყვეტილება #396, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის" სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საბჭომ იმსჯელა და მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილება:

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 28.11.2017წ. N5/62180 წერილის საფუძველზე სსიპ „საზოგადოებრივმა მაუწყებლმა” წერილობით მიმართოს სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების – მდებარე ქ. თბილისში პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N31-ში (მიწის (უძრავი ქონების) საკრედიტო კოდი N01.14.05.006.118) – სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” მხრიდან თანხმობის მიცემის შესახებ

დატოვე კომენტარი