სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის პირველი თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის  დღის  წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

  1. მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე მ/წ 26 იანვარს წარმოდგენილ #N69 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (საკითხი ეხება მაუწყებლის დებულებაში ცვლილების შეტანას, სტრუქტურის ნაწილში) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
  1. მიმდინარე საკითხები.

 

 

 

 

დატოვე კომენტარი