სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2021 წლის 22 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ 2021 წლის 16 თებერვალს სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N231 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის შეთანხმებას (საკითხი ეხება ქ. თბილისში კოსტავას ქუჩა N68 მდებარე შენობის გასხვისებაზე აუქციონის გამოცხადებას);

2. 2020 წლის მე-4 კვარტლის ანგარიშის მოსმენა;

3. მიმდინარე საკითხები.

 

დატოვე კომენტარი