სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 30 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:  

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე შპს „სფერო ჰოლდინგის“ მიერ წარმოდგენილი სააპელაციო საჩივრის განხილვა;
  1. სამეურვეო საბჭოს მიერ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების მაუწყებლის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მიმართულების წინა საარჩევნო გაშუქების შეფასება;
  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს მხრიდან მაუწყებლის პროგრამული პრიორიტეტების (2019 წლის) შესრულების შეფასების დოკუმენტის შესახებ მსჯელობა;
  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის ბიუჯეტის შესახებ მსჯელობა;
  1. მიმდინარე საკითხები.
დატოვე კომენტარი