სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 30 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N270/01 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება ტექნიკის შესყიდვის მიზნით ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საშტატო განრიგის პროექტის განხილვა;
3. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი