სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 28 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების პროექტის განხილვა-დამტკიცება.

სხდომა გაიმართება ონლაინ რეჟიმში.

დატოვე კომენტარი