სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 2 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს სახელზე 2020 წლის 6 ნოემბერს ჯორჯ ვემსის მიერ წარმოდგენილი  სააპელაციო საჩივრის განხილვა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
  1. მიმდინარე საკითხები.
დატოვე კომენტარი