სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 18 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ წარმოდგენილი სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2020 წლის ბიუჯეტის კორექტირების პროექტის განხილვა-დამტკიცება;

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელივიზიისა და რადიოს 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა;

3. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი