სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2020 წლის 18 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის თხოვნით (სამსახურებრივი ბარათი N1311) „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28 (2) მუხლის შესაბამისად, მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო იწვევს რიგგარეშე სხდომას, რომლის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იქნება საზოგადოებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების საკითხის განხილვა.
  1. მიმდინარე საკითხები.
დატოვე კომენტარი