სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის პირველი მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სესხის აღებასთან დაკავშირებით სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელსა” და სს „თიბისი ბანკს” შორის ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი