სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 8 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“გენერალური დირექტორის მიერ სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N1462/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება კულინარიული მეგაშოუს შეძენას, რომლის გარიგების ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის  ერთ პროცენტს და საჭიროებს სამეურვეო საბჭოს თანხმობას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;
  1. მიმდინარე საკითხები.
დატოვე კომენტარი