სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 28 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების განხილვა-დამტკიცება;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი