სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 20 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სამეურვეო საბჭოს რეგლამენტის პროექტის განხილვა-დამტკიცება;

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა;

3. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი