სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 15 მარტის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N1055/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საკუთრებაში არსებული ქონების დაგირავებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი