სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 7 მაისის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს“ მრჩეველთა საბჭოს მიერ წარმოდგენილი აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხი;

2. მიმდინარე საკითხები

 

დატოვე კომენტარი