სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 5 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და „საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიოს” 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი