სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის მიერ 2018 წლის 23 ოქტომბერს სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N4328/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის შესახებ მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება (საკითხი ეხება მაუწყებლის სასესხო ვალდებულებას);

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი