სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 31 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” 2017 წლის პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის, საგადასახადო აუდიტის და განხორციელებული შესყიდვების მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის აუდიტის (გარე აუდიტი) ჩატარებაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება.

2. მიმდინარე საკითხები

 

დატოვე კომენტარი