სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2019 წლის 28 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის მიერ 2019 წლის 22 იანვარს სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ N196/03 სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის საკუთრებაში არსებულ ქ. ბათუმში მდებარე უძრავი ქონების გასხვისებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი