სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 26 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” გენერალური დირექტორის მიერ, მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სახელზე 2018 წლის 21 სექტემბერს N3830/03 გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნული საკითხის შესახებ, მსჯელობა და გადაწყვეტილების მიღება (საკითხი ეხება გარე წარმოების ლიცენზირებული პროექტის შეძენას, რომლის  სავარაუდო ღირებულება აღემატება მაუწყებლის ბიუჯეტის ერთ პროცენტს „მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 30 (1)-ე მუხლის „ე” პუნქტის საფუძველზე აღნიშნული შესყიდვის განხორციელებაზე საჭიროა მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თანხმობა);

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი