სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 26 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2015-2016 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელების შესახებ მსჯელობა და გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები

დატოვე კომენტარი