სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 22 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია: 

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2015-2016 წლების პროგრამული პრიორიტეტების ვადის გაგრძელების შესახებ მსჯელობა და გადაწყვეტილების მიღება;

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018-2021 წლების პროგრამული პრიორიტეტების პროექტის განხილვა-დამტკიცება;

3. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი