სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 2 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხი;

2. მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი