სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 18 მაისის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან“ უძრავი ქონების (მდებარე-მცხეთა, სოფ. წინამძღვრიანთკარი) გამოსყიდვის საკითხის შესახებ მსჯელობა და გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები

დატოვე კომენტარი