სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2018 წლის 14 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1.კომპანია Eutelsat-ისგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის სიგნალის სატელიტით გავრცელების მომსახურების შეძენაზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები

დატოვე კომენტარი