სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის პირველი დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის ბიუჯეტის კორექტირების საკითხზე მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება;

2. მიმდინარე საკითხები

დატოვე კომენტარი