სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 8 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 04.12.2017 წლის N5249/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის მიერ დაგეგმილ 15 ერთეული ავატომანქანის შეძენას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება;

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 04.12.2017 წლის N5249/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება სსიპ „საზოგადოებრივ მაუწყებელსა“ და „საქართველოს ტელერადიოცენტრს“ შორის პროგრამების გავრეცელების მიზნით ხელშეკრულების გაფორმებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება;

3. მიმდინარე საკითხები

დატოვე კომენტარი