სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

  1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის  აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა;

 

  1. მიმდინარე საკითხები.
დატოვე კომენტარი