სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 29 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა;

მიმდინარე საკითხები.

დატოვე კომენტარი