სსიპ “საზოგადოებრივი მაუწყებლის” სამეურვეო საბჭოს 2017 წლის 19 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებია:

1. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გენერალური დირექტორის 14.12.2017 წლის N5458/03 სამეურვეო საბჭოს სახელზე გამოგზავნილ სამსახურებრივ ბარათში აღნიშნულ საკითხზე (რომელიც ეხება მაუწყებლის ბათუმის ფილიალის ასაშენებლად ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებას) მსჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტიელბის მიღება;

2. სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2017 წლის მესამე კვარტლის ანაგარიშის მოსმენას;

3. მიმდინარე საკითხები

დატოვე კომენტარი