სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ საგადასახადო მიმოხილვის ანგარიში 2019 საანგარიშგებო წლისათვის
დატოვე კომენტარი