სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2019 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

შეთანხმებული პროცედურების შესრულებით

 

დატოვე კომენტარი