სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2019 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ მიერ 2019 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ შეთანხმებული პროცედურების შესრულებით

დატოვე კომენტარი