სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ ანგარიში 2018 წლის საგადასახადო აღრიცხვიანობის მიმოხილვის შესახებ 

შეთანხმებული პროცედურების შესრულებით

აპრილი, 2018 წ.

დატოვე კომენტარი