სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის IV კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები
მედიაწარმოება
მედია და კომუნიკაცია
ტექნიკური უზრუნველყოფა
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
იურიდიული სამსახურის ანგარიში
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი
ფინანსები და ადმინისტრაცია

დატოვე კომენტარი