სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის III კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები
მედიაწარმოება
მედია და კომუნიკაცია
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
იურიდიული სამსახურის ანგარიში
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ არქივი
ტექნიკური უზრუნველყოფა
ფინანსები და ადმინისტრაცია

დატოვე კომენტარი