სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2019 წლის I კვარტლის ანგარიში

სარჩევი:

ახალი და მიმდინარე ამბები
მედია და კომუნიკაცია
მედიაწარმოება
წარმოება და ტექნიკური უზრუნველყოფა
იურიდიული სამსახურის ანგარიში
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი
ფინანსები და ადმინისტრაცია

დატოვე კომენტარი