სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის I კვარტლის ანგარიში

სარჩევი:

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი
მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი
მედიაწარმოების ბლოკი
წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი
იურიდიული სამსახურის ანგარიში
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი
ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი

დატოვე კომენტარი