სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2018 წლის IV კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბები
მედია და კომუნიკაცია
მედიაწარმოება
ტექნიკური უზრუნველყოფა
იურიდიული სამსახურის ანგარიში
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
„საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი
ფინანსები და ადმინისტრაცია

დატოვე კომენტარი