სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" 2018 წლის III კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი
მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი
მედიაწარმოების ბლოკი
წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი
იურიდიული სამსახურის ანგარიში
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი

დატოვე კომენტარი