სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 2018 წლის II კვარტლის ანგარიში

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი
მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი
მედიაწარმოების ბლოკი
წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკი
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური
იურიდიული სამსახურის ანგარიში
სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის” არქივი
ფინანსებისა და ადმინისტრაციის ბლოკი

დატოვე კომენტარი