სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებლის" შიდა აუდიტის სამსახურის ანაგრიში 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ
დატოვე კომენტარი